fajno taxi - junior

Trzeba odebrać dziecko ze szkoły czy z popołudniowych zajęć,  a tu czas nie pozwala nam wywiązać się z tej obietnicy. By zapewnić spokój i bezpieczeństwo dziecku możesz w Fajno Taxi zamówić usługę  odbioru dziecka. Taką usługę wykonują specjalnie przeszkoleni kierowcy i wymaga ona podpisania przez opiekuna dziecka specjalnego oświadczenia. Można takie oświadczenie podpisać prze internet jednak i tak niemożna  organizować tego na ostatnią chwilę. Wskazane więc byłoby zabezpieczeni się na taką ewentualność podpisując wcześniej bezterminową umowę na odpowiednią usługę. Zagwarantuje to stawienie się kierowcy w odpowiednim miejscu na każde wezwanie. Ważne jest też by dziecko posiadało wiedzę o tym kto będzie je odbierał a nie było zaskakiwane pojawieniem się taksówkarza. Nawet takiego z Fajno Taxi Dąbrowa Górnicza. Opłata według wskazań taksometru.